Nyt fra Gørlev i politiets døgnrapport

Profilbillede

Gørlev er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:

 

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Haraldstedvej, Haraldsted, Ringsted

 

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Grøndalsvænget, Køge
Margrethe Alle, Karlslunde

 

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

 

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Bagtæppet, Roskilde

 

Tyveri fra køretøjer:

Rasteplads, Køge Bugt Motorvejen, Karlslunde
Lindenborgvej, Roskilde
Sports Alle, Holbæk
Schmeltz Plads, Roskilde

 

Færdselsuheld – Baunehøjvej / Veddelev Bygade, Veddelev, Roskilde

Kl. 08.24 var to bilister stødt sammen i krydset Baunehøjvej – Veddelev Bygade, men ingen af parterne var kommet til skade som følge af sammenstødet.
Det viste sig, at en 50-årig mand fra Roskilde var kørt i en varebil ad Baunehøjvej mod nordøst og med lav hastighed fortsat frem over en vigelinjen i den hensigt at fortsætte kørslen videre ad Veddelev Bygade.
Samtidig kom en 24-årig kvinde fra København S kørende i en personbil ad Baunehøjvej mod nordvest i den hensigt at fortsætte ligeud i krydset, hvor varebilen påkørte personbilens venstre side.
Politiet har nu optaget rapport om uheldet ud fra en mistanke om, at færdselslovens vigepligtsregler kan være overstået. Parterne sørgede selv for at få deres biler fjernet fra uheldsstedet.

 

Lov om euforiserende stoffer – Roskilde

Kl. 12.05 bankede politiet med narkohunde på hos en 26-årig mand fra den centrale del af Roskilde på grund af en mistanke om, at han kunne være i besiddelse af euforiserende stoffer.
Da politiet var kommet indenfor, var den 26-årige ikke særligt interesseret i, at politiet ransagede hans bopæl for at lede efter narkotika, så et vidne blev tilkaldt for at overvære ransagningen.

Politiet fandt den 26-årige i besiddelse af knap 96 gram amfetamin, fem centiliter GHB og fire gram skunk, som blev beslaglagt i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Mængdernes størrelse og også fundet af diverse pølsemandsposer gav politiet grundlag for at mistænke ham for at ville sælge ud af stofferne.
Den 26-årige blev med baggrund i fundet ved ransagningen anholdt, men dog løsladt efter afhøring til sagen. Senere vil han høre nærmere fra politiet, når sagen skal afgøres.

 

Voksen mand blev sur på dreng – Jernbaneplads, Holbæk

Kl. 10.08 måtte en medarbejder fra forebyggelsesafdelingen på Holbæk politistation afbryde et møde med Holbæk Kommunes SSP-afdeling i lokaler på Holbæk togstation, idet politimanden kunne høre højlydt råben og barnegråd ud i forhallen på togstationen.

Det viste sig ifølge vidners oplysninger, at en mand var kommet ud fra kiosken og havde sparket til en kuffert, som en 7-årig dreng fra Holbæk i selskab med sin mor havde medbragt. Samtidig havde manden råbt højlydt efter drengen, der var begyndt at græde.

Politiet fik senere på stationen kontakt til en 48-årig mand fra Hvalsø, der blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen på grund af adfærden over for drengen, som ifølge den 48-åriges forklaring havde skubbet sin kuffert ud foran ham, da han forlod kiosken. Han havde derfor råbt ad drengen.
Den 48-årige kan nu forvente at modtage en bøde som afgørelse på sagen.

 

Narkobilist havde narko, piller og doping i bilen – Elverdamsvej, Ejby, Kirke-Hyllinge - Lejre

Kl. 12.35 kontrollerede politiet en personbil, der netop var standset på en parkeringsplads ved et supermarked. Føreren var en 21-årig kvinde fra Ballerup, som blev skønnet påvirket af narkotika under kørslen.

Efter en sigtelse for narkokørsel foretog politiet en ransagning af hendes bil, hvor politiet fandt både et gram hash, mere end 400 piller af et lægepræparat, som hun ikke havde recept på, samt 100 dopingpiller. De ulovlige effekter blev beslaglagt som beviser i sigtelser for overtrædelser af lov om euforiserende stoffer, lægemiddel- og dopinglovgivningen.

Den 21-årige blev kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, så hun kan forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

 

Narkokørsel uden førerret mv. – Grønnegården, Greve

Kl. 13.32 standsede færdsels politiet en personbil med henblik på rutinemæssig kontrol af føreren og køretøjet.
Føreren var en 23-årig mand fra Roskilde, som havde en 25-årig mand med som passager. Den 23-årige fører kunne ikke fremvise noget kørekort, idet han aldrig havde erhvervet sig førerretten. Dernæst deltog han i en narkometertest, der gav udslag for påvirkning af både cannabis og kokain under kørslen i bilen, som han havde fået overdraget fra passageren.

Føreren blev anholdt for narkokørslen og blev ved visitationen fundet i besiddelse af en kniv, som han ikke havde noget anerkendelsesværdigt formål til at besidde.

Efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer løslod politiet den 23-årige, og den 25-årige passager var i mellemtiden blevet sigtet for at have overladt føringen af personbilen til en person, som ikke lovligt kunne være fører.
Begge sigtede kan derfor nu forvente at høre nærmere fra politiet i anledning af sigtelserne mod dem hver især.

 

Lov om euforiserende stoffer – Holbæk

Kl. 15.00 troppede politiet op hos en 17-årig ung mand i det vestlige opland til Holbæk på grund af en mistanke om, at han kunne være i besiddelse af euforiserende stoffer.

Mistanken viste sig at være begrundet, idet politiet ved en ransagning fandt ca. 700 gram hash, flere digitalvægte, pølsemandsposer og et mindre kontantbeløb i hans besiddelse. Hashen var opdelt i mindre portioner, hvilket bestyrkede politiets mistanke om, at hashen formentlig var tiltænkt videreoverdragelse til andre.

Den 17-årige blev sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, og både hans værge samt de sociale myndigheder i Holbæk kommune blev underrettet om sagen mod ham. Den 17-årige og hans værger vil derfor senere høre nærmere fra politiet, når sagen skal afgøres.

 

Færdselsuheld – Roskildevej / Borupvej, Snekkerup, Jystrup Midtsj. – Ringsted

Kl. 16.21 var to bilister stødt sammen i krydset Roskildevej – Borupvej, så en ambulance var sendt til uheldsstedet.
Det viste sig efter ambulancepersonalets tilsyn af parterne, at ingen af dem havde pådraget sig behandlingskrævende skader.
Sammenstødet mellem de to parter var sket, efter at en 47-årig kvinde fra Ringsted var kørt ad Roskildevej mod syd og ville svinge til venstre ad Borupvej.

Samtidig med kvindens svingning begyndte en 57-årig mand fra Fåborg at køre frem over vigelinjen på Borupvej for at svinge til venstre i den hensigt at fortsætte kørslen ad Roskildevej i sydlig retning.
Politiet har optaget rapport om sammenstødet ud fra en mistanke om, at færdselslovens vigepligtsbestemmelser kan være blevet overtrådt.

 

Narkokørsel ophidsede passager – Østergade, Store-Heddinge – Stevns

Kl. 16.30 kontrollerede politiet en personbil, der netop var kørt ind på en parkeringsplads ved et supermarked.
Føreren var en 20-årig mand fra Tappernøje, som blev testet positiv for påvirkning af cannabis under kørslen, så politiet sigtede ham for narkokørsel.

Anholdelsen af den 20-årige med henblik på udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer ophidsede en kvindelig passager i bilen sig så voldsomt, at hun fandt anledning til at kalde politipersonalet for diverse grimme ting, så politiet ville sigte hende for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Da politiet i forbindelse med rapportoptagelsen udbad sig hendes navn og adresse mv., ønskede kvinden ikke at oplyse dette til politiet som anført i retsplejeloven, hvorfor politiet også måtte anholde hende for at få fastlagt hendes identitet.

Da hun kort efter kom på andre tanker og oplyste sin identitet som en 18-årig kvinde fra Lolland, kunne politiet sigte hende for både overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og overtrædelse af retsplejelovens regler om at oplyse navn mv. til politiet.
Den 20-årige fører blev løsladt efter blodprøveudtagelsen, og begge sigtede kan nu forvente at høre nærmere fra politiet i nærmeste fremtid.

 

Færdselsuheld – Ringvejen / Vordingborgvej / Marksvinget, Køge

Kl. 19.52 fik politiet en anmeldelse om et færdselsuheld, idet to bilister var stødt sammen i det lysregulerede vejkryds Vordingborgvej-Ringvejen-Marksvinget. Den ene part i uheldet var dog forsvundet fra stedet uden at give sig til kende over for modparten.

Politiet fik på uheldsstedet kontakt til en 59-årig kvinde fra Køge, som var uskadt. Hun havde kørt ad Vordingborgvej mod nord og blev under et venstresving mod Marksvinget strejfet af en bilist, der ifølge hendes og vidners forklaring ikke havde respekteret lyssignalet og havde påkørt hende under svingningen.

Modparten var efterfølgende kørt fra stedet uden at give sig til kende, men politiet kunne ud fra oplysningerne om modparten senere kontakte en 21-årig mand fra Borup. Han var også sluppet uskadt fra sammenstødet, som han blev afhørt til i den rapport, som politiet har optaget for at belyst uheldssituationen og omstændighederne nærmere.

 

Humanitær eftersøgning – Gørlev – Kalundborg

Kl. 20.31 bad personalet på et demenscenter i Gørlev om assistance fra politiet til at lede efter en 76-årig, dement mand, som havde været savnet siden kl. 18.00. Både personalets og pårørendes egen eftersøgning efter den savnede havde ikke givet noget resultat, og man frygtede, at han måske kunne finde på at søge hen mod en nærliggende sø. Endvidere var den savnende måske i besiddelse af et løbehjul, så han kunne i givet fald komme langt omkring på kort tid.

Politiet iværksatte en humanitær eftersøgning med flere patruljer, herunder en hundepatrulje, som undersøgte området omkring søen uden at finde tegn på, at den savnede skulle være i området. Endvidere undersøgte politiet forskellige adresser, som den savnede måske kunne finde på at søge hen mod, men uden at finde ham.

Kl. 21.14 bad politiet offentligheden om hjælp via en besked på politiets Twitter-profil, og allerede kl. 21.20 blev den savnede fundet af plejehjemmets personale. Den savnede kørte rundt på løbehjulet på landevejen mellem Høng og Havrebjerg, men blev efterfølgende kørt retur til demenscentret til fornøden omsorg og pleje, så eftersøgningen kunne indstilles.

 

Narkokørsel i frakendelsestiden – Torvet, Ubby, Jerslev Sj. – Kalundborg

Kl. 21.22 fik en civil patrulje fra den præventive afdeling på politistationen i Kalundborg øje på en motorcyklist, der kørte rundt på Torvet i Ubby på en motorcykel uden nummerplade.

Det viste sig at være en 28-årig mand fra Eskebjerg, som i forvejen var frakendt kørekortet frem til 2023 og derfor ikke måtte være fører af et køretøj, som kræver et kørekort. Motorcyklen var en slags baneracer, som hverken var indregistreret eller lovpligtigt ansvarsforsikret inden kørsel på offentlig vej.

Endvidere mistænkte politiet den 28-årige for at være påvirket af cannabis under kørslen, hvorfor han efter en sigtelse for narkokørsel blev kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Han vil derfor høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen fra den udtagne blodprøve foreligger.

Denne sag er blot den seneste i forbindelse med en målrettet indsats mod utryghedsskabende og generende kørsel med larmende og ulovlige, tohjulede køretøjer i Ubby og Jerslev-området. Det er den præventive afdeling fra politiet i Kalundborg, der gennem de sidste par uger har patruljeret i civile køretøjer og med særlig fokus på netop denne form for generende adfærd for beboerne i området i denne sommertid, hvor ophold udendørs er ofte forekommende og dermed større risiko for at blive generet af andres kørsel på ulovlige køretøjer.

For 14 dage siden observerede politiet nemlig to unge køre på hurtigtkørende 30-knallerter hen til Hvidebæk-hallen, hvor politiet fik kontakt til de to knallertkørere.
Deres knallerter blev på grund af mistanken om konstruktive ændringer indbragt til nærmere undersøgelser, som viste, at knallerten tilhørende en 15-årig dreng fra Svebølle kunne køre mindst 59 km/t mod de højst tilladte 30 km/t. Den 15-årige havde endvidere ikke erhvervet sig et kørekort til knallert inden kørslen på den.

Den anden knallert tilhørende en 17-årig ung mand fra Jerslev blev på et rullefelt målt til at kunne køre mindst 69 km/t, ligesom knallerten var forsynet med en ulovlig, såkaldt ”sportsudstødning”.

De to knallertkørere er hver især afhørt til de konstaterede overtrædelser, ligesom deres værger er underrettet om sagerne.

Mandag aften bemærkede politiet en gruppe unge stå i en privat indkørsel, hvor der også stod en knallert. Da gruppen af unge opdagede politiet i den civile patruljebil, fik ejeren af knallerten travlt med at gemme knallerten og sig selv væk.
Politiet fik senere kontakt til en 15-årig dreng fra Jerslev Sj., hvis knallert havde en varm motor, ligesom den 15-årige var i besiddelse af nøglen til knallerten, der i øvrigt ikke var registreret.

Den 15-årige havde ikke et knallertkørekort og kunne derfor ikke køre lovligt på knallerten. Politiet inddrog derfor nøglen til knallerten, så nøglen senere kunne afhentes næsten af hans værge på politistationen i Kalundborg. Der blev således ingen sag mod den 15-årige, idet han ikke var set køre på knallerten på offentligt område.

Med baggrund i disse sager efter den seneste tids målrettede kontroller har politiet i Kalundborg den opfordring til forældrene til unge med en knallert, at børnenes knallerter tages nærmere i øjesyn med henblik på en kontrol af, hvorvidt en knallert i familiens varetægt rent faktisk er lovlig med hensyn til brug på offentligt område.

Endvidere kan en drøftelse i familien om kørsel på knallerten måske også være på sin plads i relation til anmeldelser til politiet om generende kørsel på knallerter på veje og stier, hvor man enten ikke må køre på knallert eller på tidspunkter, hvor knallertkørsel frem og tilbage på en vej måske kan være til gene for de omkringboende.

Anmeldelser om knallertkørsel til ulempe indgives fortsat til politiet på tlf. 114 med så mange konkrete oplysninger som muligt om den generende knallertkørsel.

 

Spirituskørsel – Sct. Gertrudsstræde, Køge

Kl. 21.46 fik politiet en anmeldelse fra en lokal mand om, at han havde tilbageholdt en mand som fører af en personbil, idet anmelderen mistænkte manden for at kørt spirituskørsel.

Politiet kørte til stedet og fik kontakt til både anmelderen og den mistænkte mand, som var en 72-årig mand fra Tureby. Den 72-årige deltog i en alkometertest, der gav udslag ud over tilladte, så politiet sigtede ham for spirituskørsel i en personbil ad bl.a. Rebslagergade og Sct. Gertrudsgade, indtil anmelderen greb ind og fik standset ham.

Politiet kunne ligesom anmelderen konstatere, at bilen manglede højre fordæk, hvor anmelderen havde haft mulighed for at gribe ind over føreren, som anmelderen havde set gå usikkert hen til bilen i Rebslagergade.
Den 72-årige blev kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol, så han kan forvente at høre yderligere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Politiet sørgede for borttransport af den 72-årige bil, der i sagens natur ikke køre fra stedet.

 

Målrettet aktion mod berigelseskriminalitet – Ringsted

Midt- og Vestsjællands Politi indledte i morges kl. ca. 05.00 en aktion, der var målrettet en bestemt adresse i Ringsted by. Baggrunden var en mistanke om, at personer på adressen kunne mistænkes for berigelseskriminalitet, og Retten i Roskilde havde forinden godkendt mistankegrundlaget, så politiet med rettens kendelse i hånden kunne foretage ransagning af adressen.

På stedet traf politiet 13 udenlandske mænd, hvis opholdsgrundlag blev kontrolleret uden at finde anmærkninger i den anledning.
Ved ransagningen fandt politiet diverse håndværktøj, der blev medtaget til nærmere undersøgelse for at få afklaret, hvorvidt der er tale om tyvekoster og i givet fald hvorfra. Endvidere fandt politiet en stjålet trailer og en nummerplade, som blev beslaglagt med henblik på udlevering til rette ejer.

Aktionen blev afsluttet kl. ca. 10.00, hvor politiet forlod adressen med henblik på at fortsætte undersøgelserne af det beslaglagte håndværktøj.
Denne artikel er skrevet af Søren Schrøder Rasmussen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi