Nyt fra Gørlev i politiets døgnrapport

Profilbillede
dato

Gørlev er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:

 

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Ingen

 

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Store Valbyvej, Østrup, Roskilde
Ageren, Himmelev, Roskilde

 

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

 

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen

 

Tyveri fra køretøjer:

Arenavej, Holbæk
Kystvejen, Strøby

 

Pressetelefonnummer 3052 2673 til politiet under Roskilde Festival

Midt- og Vestsjællands Politi har i lighed med tidligere år oprettet et særligt pressetelefonnummer, som pressen og øvrige medier kan henvende sig på i anledning af politiets opgaver under afviklingen af Roskilde Festival i år.
Pressetelefonnummeret er 3052 2673 og vil være døgnåben for henvendelser i perioden fra lørdag den 25. juni kl. 10.00 til og med søndag den 3. juli kl. 16.00.
Pressens henvendelser om øvrige begivenheder og hændelser i politikredsen skal fortsat ske på det sædvanlige pressetelefonnummer 2542 6210.

 

Færdselsuheld – Frederiksborgvej / Lille Valbyvej, Gundsømagle, Jyllinge – Roskilde

Kl. 09.23 var to biler stødt sammen i krydset Frederiksborgvej – Lille Valbyvej, så en ambulance var sendt til uheldsstedet.
Det viste sig, at uheldet var sket, da en 36-årig kvinde fra Roskilde var kørt i en personbil ad Lille Valbyvej mod vest frem til krydset ved Frederiksborgvej. I forbindelse med et venstresving for at fortsætte i sydlig retning ad Frederiksborgvej blev den 36-årige kvindes bil påkørt på venstre forskærm af en anden personbil, som en 27-årig kvinde fra Frederikssund førte i nordlig retning.
Ingen af parterne pådrog sig behandlingskrævende skader, og politiet optog rapport om sammenstødet ud fra en mistanke om, at færdselslovens vigepligtsbestemmelser kan være overtrådt.

 

Pige på jernbanebro – L. C. Worsøesvej, Holbæk

Kl. 10.09 fik politiet en henvendelse fra en handlekraftig mand, der havde taget fat i en pige, som stod på den forkerte side af gelænderet på en bro over jernbanen. Alarmcentralen havde fået togdriften indstillet, indtil politiet nåede frem til stedet og fik pigen i sikkerhed. Togdriften kunne genoptages i normalt omfang kl. ca. 10.15.
Der var tale om en 15-årig pige fra Holbæk kommune, hvis pårørende havde forsøgt at få hjælp til hende, fordi hun var ked af det. Hun var imidlertid stukket af og var så blevet fundet på jernbanebroen.
Politiet fik tilkaldt en ambulance, som bragte pigen til et hospital til fornøden undersøgelse og behandling i anledning af hendes sindstilstand.

 

Kontrol af studentervogne – Roskilde

Tungvognscenter Øst under Midt- og Vestsjællands Politi foretog i løbet af torsdag en målrettet og sæsonbetinget indsats mod studentervogn (eksamenskøretøjer) i bl.a. Roskilde kommune. Her var politiet bl.a. til stede på Stændertorvet omkring kl. ca. 12.00 for at foretage kontrollen, som også foregik andre steder i kommunen samt også i Høje Taastrup kommune.
I Roskilde kommune blev i alt 12 eksamenskøretøjer kontrolleret, og et enkelt køretøj blev kontrolleret i Høje Taastrup kommune.
Kontrollen afslørede to køretøjer, hvor politiet fandt grundlag for at hive bødeblokken frem. Tre førere blev sigtet for at have undladt at bruge diagramark i køretøjet, og også transportvirksomheden kan forvente en sigtelse for den overtrædelse af lovgivningen.
Derudover fandt politiet et kontrolapparat, som ikke var blevet godkendt inden for de seneste to år, og på et køretøj var ildslukkeren ikke blevet tilset inden for de seneste år.
Førere, vognmænd og forældre er generelt glade for disse kontroller, som dog i et enkelt tilfælde medførte tilbageholdelse af køretøjet, indtil en mangel var bragt i orden.
En medarbejder fra Færdselsstyrelsen assisterede politiet med gennemførelsen af kontrollerne på eksamenskøretøjerne, ligesom politiet alene i går torsdag modtog over 30 opkald fra branchen, der ville sikre sig med hensyn til lovligheden af de kommende kørsler. Det skal ses i sammenhæng med det informationsmøde, som Tungvognscentret gennemførte i foråret for at gøre branchen bekendt med gældende love og regler inden for eksamenskørsler.

 

Tyveri af pung og misbrug af dankort – Stændertorvet, Roskilde

Kl. 13.45 anmeldte en 82-årig mand fra Roskilde, at han kl. ca. 10.30 havde gået rundt på Stændertorvet for at kigge på studenterne.
Pludselig havde han opdaget, at pungen var blevet stjålet fra en medbragt taske, uden at han havde opdaget noget. I pungen var der ud over personlige kort også ca. 4.000 kr. i kontanter samt et dankort, som var blevet misbrugt tre gange inden for tre minutter til uberettiget hævning af 15.000 kr. Dette var sket i en nærliggende pengeautomat på Algade i Roskilde.
Den 82-årige havde ikke bemærket tyveriet og kunne derfor ikke oplyse noget om nogen mistænkte.

 

Gode råd fra politiet

Tyverier fra lommer og tasker sker ofte på steder, hvor der er mange mennesker samlet. Det kan f.eks. være i butikker, på strøget og på tog- og busstationer. Midt- og Vestsjællands Politi har nogle gode råd til, hvad du selv kan gøre for at forsøge at forhindre lomme- og tasketyverier:

• Sørg for, at din taske er lukket, så tyven ikke har let adgang til pung og andre værdier.
• Gå med tasken på armen i stedet for i hånden.
• Gå ikke med din tegnebog i baglommen.
• Undgå store pengebeløb i din taske. Brug hævekort og tag kun de hævekort med, som du skal bruge.
• Hold hånden for, når du indtaster din dankort-kode, så tyvene ikke kan lure din kode af.

Hvis du ser et tyveri, så prøv at lægge mærke til, hvordan tyven ser ud: højde, hårfarve, tøj og særlige kendetegn. Et godt signalement er nemlig vigtigt for opklaringen af sagen.

 

Spiritus-/narkokørsel uden førerret – Vor Frue Hovedgade, Vor Frue, Roskilde

Kl. 13.45 blev en 46-årig mand fra Møn sigtet for både kørsel uden førerret, spiritus- og narkokørsel i en personbil, som han førte ad Vor Frue Hovedgade.
Den 46-årige havde ikke fået generhvervet sit kørekort efter udløbet af en tidligere frakendelse, og både alkometer- og narkometertestene viste, at han var påvirket af både alkohol og cannabis under kørslen.
Bilisten fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget blodprøver til nærmere undersøgelse for både alkohol og euforiserende stoffer, inden politiet løslod ham. Han kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringerne foreligger.

 

Spirituskørsel – Lyder Høyersvej, Grevinge – Odsherred

Kl. 13.50 blev en 74-årig mand fra Grevinge anholdt i forbindelse med en sigtelse for spirituskørsel på en lille 30-knallert. Han fik udtaget en blodprøve og blev derefter løsladt, så han kan nu afvente resultatet fra analysen af den udtagne blodprøve.

 

Ordensbekendtgørelsen – Jernbaneplads, Holbæk

Kl. 14.43 fik politiet en anmeldelse fra en kommunal medarbejder, der havde bemærket en mand optræde højrøstet og voldelig ved Holbæk station. Manden havde også sparket ud efter en gruppe, så politiet måtte tilkaldes.
Politiet fik på stedet kontakt til en 46-årig mand fra Svinninge, som nu var faldet lidt til ro, men de unge var forsvundet fra stationsområdet. På grund af den 46-åriges tidligere adfærd i stationsområdet sigtede politiet ham for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, så han nu kan forvente at få en bøde.

 

Beruset mand på stationen – Jernbanevej, Ringsted

Kl. 16.09 fik politiet en henvendelse fra BaneDanmark, hvis personale var bekymret for en mand, der gik rundt i spirituspåvirket tilstand på togstationen. Til sidst havde manden lagt sig på en perron, men meget tæt på perronkanten, så Bane Danmark var bekymret for mandens sikkerhed.
Politiet fik på stationen kontakt til en 35-årig mand fra Midtjylland, som både var lidt ked af det, men også påvirket af spiritus. Han blev dog skønnet i stand til at klare sig selv, så politiet fik ham sat på et tog mod Slagelse, hvor han kendte nogen, der tidligere havde hjulpet ham i en tilsvarende livssituation.

 

Narkokørsel uden førerret mv. – H/F Hvilen, Roskilde

Kl. 16.19 standsede politiet en personbil, som en 24-årig kvinde fra Søborg var fører af i området ved H/F Hvilen. Kvinden havde tidligere fået inddraget sin førerret og måtte derfor ikke være fører af personbilen, som politiet standsede med henblik på en rutinemæssig kontrol.
Den 24-årige blev skønnet påvirket af hash under kørslen, hvorfor hun blev anholdt i forbindelse med en sigtelse for narkokørsel. Ved ransagning af bilen fandt politiet en jointskod med 0,3 gram hashmix og en klump hash på 1,2 gram. Også et kolonihavehus, hvor kvinden havde sin gang, blev ransaget, hvorunder politiet fandt yderligere en lille klump hash på 0,3 gram.
Den 24-årige blev derfor også sigtet for besiddelsen af hashen og fik inden sin løsladelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

 

Maritim kontrol – Holbæk fjord – Holbæk

Midt- og Vestsjællands Politi foretog i tidsrummet kl. 18.30 – 22.30 en maritim kontrol på Holbæk fjord, hvor 41 motordrevne fartøjer blev kontrolleret i forbindelse med Sankt Hans-aften.
Ni rapporter blev optaget, idet politiet konstaterede følgende overtrædelser af søfartslovgivningen: 1 sag vedr. manglende speedbådscertifikat, 1 sag vedr. manglende forsikring for fartøjet, 5 sager vedr. manglende medbringelse af forsikringscertifikater og 2 sager vedr. manglende redningsvest til ALLE ombordværende (et fartøj med fem om bord havde kun tre brugbare veste, og et andet fartøj med otte personer ombord havde kun medbragt seks brugbare redningsveste).
De sigtede kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, der udførte kontrollen i strålende solskin og næsten ingen vind til søs. Trods sigtelserne fik politiet dog tilkendegivelser om, at kontrollen til søs var velkommen, men skete for sjældent.

 

Færdselsuheld – Nordhøj, Køge

Kl. 17.49 var en bilist forulykket og havde påkørt et vejskilt under kørsel ad Norhøj. Det viste sig, at ingen øvrige trafikanter var involveret i uheldet.
En 54-årig mand fra Vallensbæk havde formentlig fået et ildebefindende under kørslen, så han havde mistet kontrollen over sin personbil. Ambulancepersonale bragte ham til kontrol på skadestuen, og politiet registrerede blot omstændighederne ved uheldet.

 

Redningsaktion – Bjerge Sydstrand, Store-Fuglede – Kalundborg

Kl. 18.34 fik politiet en henvendelse fra pårørende til en 34-årig mand fra København, som ikke havde det så godt, så han havde i nedtrykt tilstand forladt et sommerhus, hvor han opholdt sig med sine forældre.
Faderen fulgte efter sønnen og kunne ikke forhindre ham i at gå og senere svømme ud i vandet. Faderen svømmede efter i et forsøg på at formå sønnen til at vende om.
Politiet kunne fra kysten se, at de to befandt sig ca. 250 meter ud, hvorfor politiet slog alarm, så en redningsindsats blev iværksat med tilkaldelse af en helikopter. Også det lokale redningsberedskab kom til stedet og satte en båd i vandet. I samarbejde med helikopterpersonalet lykkedes det at få lokaliseret den 34-årige, der blev overtalt til at svømme i land.
Den 34-årige var dog stadig ikke helt glad, så han blev i en ambulance bragt til et hospital i Slagelse til undersøgelse og eventuel behandling for sin mentale tilstand.

 

Falsk bank-/politimand ringede – Greve

Kl. 21.55 ville en 60-årig kvinde fra Greve underrette politiet om, at hun netop havde modtaget to underlige telefonopkald.Første opkald var fra en fremmed mand, der præsenterede sig som medarbejder i en bank, hvor nogen havde forsøgt at låne penge i den 60-årige kvindes navn. Bankmedarbejderen ville være flink og anmelde forholdet til politiet på vegne af den 60-årige, hvorefter opkaldet blev afsluttet.Kort efter ringede ”Københavns Politi” til den 60-årige, som dog havde gennemskuet, at der var tale om fupopkald. Hun afbrød derfor samtale med politiet og ville underrette det rigtige politi om disse fupopkald. Den 60-årige blev ikke bedraget for noget i forbindelse med de to telefonsamtaler, idet hun ikke videre nogen personlige eller fortrolige oplysninger. Politiet arbejder nu videre med oplysninger om det mobiltelefonnummer, som den fremmede bankmedarbejder ringede fra.

 

Trafikale problemer – Bådehavnen, Køge

Kl. 22.30 fik politiet flere henvendelser om, at trafikken i området ved Køge Marina havde stået stille i næsten 40 minutter.En patrulje kørte til området og kunne kort før kl. 23.00 oplyse, at trafikken var blevet afviklet i området efter Sankt Hans-arrangement i marina-området.

 

Tre unge overfaldet – Bådehavnen, Køge

Kl. 23.07 slog en ung mand alarm, efter at han og to piger var blevet overfaldet af en gruppe på 5-10 personer ved havnebadet i området ved Køge Marina.

Flere patruljer kørte til området og fik kl. 23.13 kontakt til tre unge alle fra forskellige steder i Køge kommune. De var hver især var blevet overfaldet, efter at en fra gruppen havde tiltalt en af pigerne i nedladende vendinger.
En 16-årig pige havde påtalt den nedladende bemærkning rettet mod hende over for den i gruppen, som havde udtalt dette. Det resulterede i, at en ung mand fra gruppen tildelte hende et knytnæveslag i ansigtet og trak hende i håret.
Dette fysiske overfald bemærkede en 17-årig ung mand, som kom den 16-årige til undsætning, hvorefter han også fik et knytnæveslag i ansigtet af samme unge mand. Flere fra gruppen begyndte nu at trække den 17-årige væk og fik ham væltet omkuld, så han liggende på jorden blev tildelt flere spark mod hovedet.
En også 16-årig pige så overfaldet på den 17-årige og ville komme ham til hjælp. Herunder blev hun slået i baghovedet af nogen fra gruppen, der forsvandt i ukendt retning bagefter.

De tre forurettede havde hver især pådraget sig mindre skader som følge af volden, men den 17-årige havde dog også fået mindre skader på sine tænder.
Politiet kunne ved ankomsten til området konstatere, at der ikke var nogen til stede ud over de tre forurettede trods mange personer tidligere i området i anledning af Sankt Hans.

Gruppen af unge mænd, hvoraf nogle overfaldt de tre forurettede, var heller ikke at finde området. Gruppen blev generelt beskrevet som af anden etnisk oprindelse bestående af personer med en mørkere lød end nordiske borgere.
Værgerne til de tre forurettede er underrettet om sagen, hvilket også de sociale myndigheder er blevet.
Sagen efterforskes nu af politiet i et forsøg på at få identificeret de personer fra gruppen, som deltog aktivt i overfaldet. I den forbindelse hører politiet gerne fra personer, der måtte havde set gruppen i området inden overfaldet på de tre forurettede ved havnebadet. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Uorden ved værtshus – Havnen, Køge

Kl. 00.23 fik politiet via alarmcentralen et opkald om, at der var tumult uden for et værtshus i havneområdet. Der var højlydt skænderi at høre i telefonen under anmeldelsen.
Politiet kørte hurtigt til stedet og fik klarlagt, at uordenen ikke var relateret direkte til restaurationen, men en 39-årig mand fra Rumænien var blevet opdaget, da han i restaurationens baggård formentlig havde kigget efter pantflasker. Han var blevet opdaget og tilbageholdt indtil politiets ankomst.
Rumæneren blev dog ikke sigtet for noget, men bortvist fra stedet, da politiet ud fra de konkrete omstændigheder ikke fandt grundlag for en sigtelse.

Spirituskørsel – Gørlev Landevej, Høng – Kalundborg

Kl. 00.41 anholdt og sigtede politiet en 45-årig kvinde fra Kalundborg for spirituskørsel i en personbil. Hun blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

Humanitær eftersøgning – Svogerslev, Roskilde

Kl. 01.25 fik politiet en henvendelse fra pårørende til en 80-årig mand fra Roskilde. Han havde efter aftale forladt bopælen kl. ca. 21.00, men ikke vendt retur, hvilket bekymrede de pårørende, som selv havde været ud at lede efter ham de sidste par timer inden anmodningen til politiet om hjælp.
Den 80-årige er dårligt gående og ville formentlig gå ud for at kigge på Sankt Hans-bål i lokalområdet.
Flere patruljer blev sat ind i eftersøgningen af den 80-årige, som kl. ca. 02.40 blev fundet sovende i et grønt område ikke langt fra bopælen. Han blev vækket og havde det efter omstændigheder godt, men blev alligevel kørt til kontrol på skadestuen inden genforeningen med de pårørende.

Støjende og forstyrrende mand endte i detentionen – Klosterparksvej, Kalundborg

Kl. 03.41 fik politiet en henvendelse fra en beboer i en beboelsesejendom, hvor en mand havde råbt ud ad et åbent vindue til gene for de omkringboende.
Politiet kørte til stedet og fik kontakt til en 30-årig mand fra Kalundborg, som flere gange tidligere havde givet anledning til politimæssige udrykning i anledning af sin adfærd.
I nat blev den 30-årige formanet om at holde op med råberiet og lave mindre larm ved at skrue ned for musikanlægget i boligen. Det lod den 30-årige til at forstå, hvorfor politiet forlod stedet.
Kl. 04.29 var den gal igen, idet en beboer nu anmeldte, at den 30-årige havde genoptaget sin generende adfærd i beboelsesejendommen.
Denne gang fandt politiet ingen anden udvej end at frihedsberøve den 30-årige, så han kunne falde til ro i politiets varetægt. Han blev derfor kørt til Roskilde politistation, hvor han efter et lægetilsyn blev anbragt i et venterum. Senere på formiddagen fredag kan den 30-årige forvente at blive løsladt.
Politiet har allerede gennem nogen tid været i dialog med bl.a. de sociale myndigheder om mulige hjælpeforanstaltninger til den 30-årige, så lignende anmeldelser kan undgås.


Hastighedsbegrænsning på Holbækmotorvejen under Roskilde Festival - Roskilde

Fra tidligt lørdag morgen bliver der indført en midlertidig hastighedsbegrænsning på 80 km/t på det stykke af Holbækmotorvejen, der passerer forbi Roskilde Festival. Det ekstraordinære tiltag vil vare ved, indtil festivalen slutter.
Hastigheden nedsættes, da der er risiko for, at festivalgæster vil forsøge at krydse motorvejen, og samtidigt vil der i år være ekstra meget trafik i området på grund af starten på Tour de Frances 2. etape lørdag.
Politiet vil med ATK-biler kontrollere, at bilisterne overholder de midlertidige hastighedsgrænser, og samtidigt vil færdselspolitiets patruljer også holde godt øje med trafikafviklingen i området.

Denne artikel er skrevet af Michael Juul Sørensen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi