Nyt fra Gørlev i politiets døgnrapport

Profilbillede

Gørlev er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:

 

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Algade, Nykøbing Sj.

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Højager, Greve
Østre Lagunevej, Solrød Strand (2 anmeldelser)
Stærkendevej, Vindinge, Roskilde
Osvejen, Bjerge Sydstrand, Gørlev Sj.

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen

Tyveri fra køretøjer:

Køgevej, Roskilde
Stationscentret, Roskilde
Drosselvej, Roskilde


Færdselsuheld – Hovedvejen, Roskilde – Lejre

Kl. 13.34 rykkede ambulancepersonale og politiet ud til et færdselsuheld, idet en bilist forulykket på Hovedvejen under kørsel i sydlig retning.
Det viste sig, at en 82-årig kvinde fra Roskilde formentlig havde fået et ildebefindende under kørslen i en personbil, så hun havde mistet kontrollen over bilen og påkørt et vejskilt i den modsatte side af vejen.
Den 82-årige blev bragt til skadestuen til kontrol, og da ingen andre trafikanter blev involveret i uheldet, registrerede politiet blot omstændighederne herved.

Brandundersøgelse – Lykkevej, Solrød Strand

Kl. 15.09 slog en opmærksom anmelder alarm til brandvæsnet, da anmelderen kunne se røg komme ud fra taget på en villa på Lykkevej.
Brandvæsnet og politiet kunne efterfølgende konstatere, at ingen personer var til stede i villaen, der blev brugt erhvervsmæssigt.
Brandvæsnet var kl. ca. 15.50 gået i gang med efterslukningen af branden, der havde forårsaget skader i køkkenet og røg-/sodskader i resten af huset.
Politiet skal senere undersøge brandstedet i et forsøg på at finde årsagen til brandens opståen, efter at brandvæsnets og politiets indsats blev afsluttet på stedet kl. ca. 17.15.

Vanvidskørsel – Færdselsuheld / spirituskørsel – Vestmotorvejen, Bjæverskov – Køge

Kl. 17.47 fik politiet en anmeldelse om, at en bilist havde påkørt en afspærringstavlevogn i forbindelse med afspærring af en vognbane i det østgående spor på Vestmotorvejen ved Bjæverskov. En ambulance var også sendt til uheldsstedet.
På uheldsstedet fik politiet kontakt til en spirituspåvirket, 30-årig mand fra Polen, men med en arbejdsmæssig tilknytning til Danmark. Han var uskadt efter påkørslen af afspærringstavlevognen, der var placeret i overhalingssporet, fordi trafikanter skulle passere et vejarbejdsområde i vognbanen længst til højre.

Den 30-årige fører deltog i en vejledende alkometertest, der gav udslag for en spirituspåvirkning over to promille, hvorfor den 30-årige blev sigtet for spirituskørsel, og politiet i øvrigt betragtede uheldet som en sag om såkaldt vanvidskørsel.

Politiet fik klarlagt bl.a. ud fra vidneforklaringer, at den 30-årige var kørt i en varebil ad motorvejen mod øst i overhalingssporet med højere hastighed end den nedsatte hastighed, der var skiltet forbi arbejdsstedet, hvor trafikanterne skulle passere i vognbanen længst til højre.

Da den 30-årige fortsatte sin kørsel ligeud i overhalingssporet, påkørte han afspærringstavlevognen, uden at andre trafikanter blev direkte involveret i uheldet, selv om vragdele blev spredt ud over kørebanerne.

Politiet anholdt den 30-årige kortvarigt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

Da der kunne være tale om vanvidskørsel ud fra resultatet af den vejledende alkometertest, beslaglagde politiet den varebil, som den 30-årige havde været fører af på uheldstidspunktet. Varebilen er en firmabil, og bilejeren blev underrettet om både uheldet og beslaglæggelsen som følge af mistanken om vanvidskørsel. Bilejeren ønskede dog beslaglæggelsen af varebilen forelagt en dommer, som nu skal se på det retlige grundlag herfor.

Kl. ca. 19.20 var der ryddet op på uheldsstedet, og politiet afventer nu analyseerklæringen fra den udtagne blodprøve, før den 30-årige hører nærmere om sagens videre forløb.

Hurtig bilist begik flere overtrædelser – Køgevej, Ringsted

Kl. 20.04 var færdselspolitiet igen på Køgevej i Ringsted for at foretage en hastighedskontrol blandt bilister, der kører ad Køgevej på den strækning, der er beliggende i tættere bebygget område og derfor med højst tilladt på 50 km/t.
En varebil blev i en laserhastighedsmåling målt til at køre mindst 75 km/t i vestlig retning, hvorfor varebilen efterfølgende blev standset.

Føreren var en 26-årig mand fra Ringsted, som ikke kunne fremvise noget kørekort, idet han ikke havde fået generhvervet kørekortet efter udløbet af en tidligere frakendelse. Politiet kunne også konstatere, at føreren ikke anvendte sikkerhedssele under kørslen, så det blev til tre sigtelser for overtrædelse af færdselsloven.

Bilejeren kan nu også forvente en sigtelse for overtrædelse af færdselsloven ved at have overladt føringen af varebilen til en person, som ikke lovligt kunne være fører på grund af den manglende førerret.

Påkørt gasskab gav gasudslip – Herthavej, Holbæk

Kl. 20.39 slog en kvindelig beboer fra Herthavej alarm, da hun kunne lugte gas i området, efter at hun ved et uheld med sin bil havde påkørt et gasskab på sin grund.
Det lokal redningsberedskab og politiet rykkede ud til vejen, hvis beboere blev instrueret i at holde sig indendørs og sørge for at holde vinduer mv. lukkede. Enkelte beboere på Kathrinevej blev dog kortvarigt evakueret af sikkerhedsmæssige årsager.
Reparatør fra gasselskabet ankom til stedet kl. ca. 21.10, hvor der blev lukket for gassen i gasskabet. Herefter kunne beboere vende retur til deres boliger, og politiet forlod området, da ingen personer var kommet til skade som følge af gasudslippet.

Narkobilist forulykkede efter kortere biljagt – Greve Centervej, Greve

Kl. 22.11 forulykkede føreren af en personbil, da føreren efter kørsel ad Køge Bugt Motorvejen mod syd var kørt ad afkørselsrampen til 28 Greve C-afkørslen. For enden af afkørslen påkørte føreren et vejskilt og fortsatte ligeud tværs over rundkørslen, hvorefter han påkørte yderligere vejskilte på den modsatte side.

Bilen fik herved så mange skader, at føreren ikke kunne køre længere, så politiet kunne få kontakt til 27-årig mand fra Rødovre som fører.

Politiet havde kort forinden mødt bilisten i Greve-området under kørsel i nordlig retning, men føreren ønskede ikke tale med politiet og forsøgte at flygte i retning mod Ishøj ad mindre veje med politiets patruljebil bagefter.

I Ishøj-området kørte føreren ud på Køge Bugt Motorvejen og i sydlig retning frem til afkørsel 28 Greve C, hvor han forulykkede.

Politiet sigtede den 27-årige for narkokørsel, da han kunne mistænkes for at være påvirket af kokain under kørslen. Herefter blev han kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Den 27-årige, der havde kørekort, forsøgte at køre fra politiet i et forsøg på at slippe for en sigtelse for narkokørsel, og han må nu vente på analyseerklæringen, før han kan få oplysninger om sagens videre forløb.

Personbilen blev bugseret væk fra uheldsstedet, som var ryddet kl. ca. 23.15.

Efterlyst fører uden kørekort i bil ønskede ikke at standse – Roskilde

Kl. 01.02 bemærkede en patrulje en personbil køre ad Astersvej mod syd. Da personbilens ene forlygte var uvirksom, og føreren i øvrigt kørte uforholdsmæssigt hurtigt ad vejen, ønskede politiet at foretage en rutinemæssig kontrol af køretøjet og personerne deri.

Føreren ønskede dog ikke at standse trods politiets tegn hertil og fortsatte kørslen ad Motelvej – Køgevej – Søndre Ringvej – Ringstedvej – Holbækvej frem til Hyrdehøj, hvorfra føreren kørte ind ad en cykel-/gangsti frem til Æblehaven, hvor kørslen blev fortsat på stier, hvor biler ikke måtte køre.

Da føreren på et tidspunkt kørte med meget lav hastighed i området, valgte politiet dog at standse bilisten ved at påkøre bilen for at undgå yderlgiere farlige situationer, da føreren af bilen stadig ikke ønskede at standse frivilligt.

Føreren var en 19-årig mand fra Roskilde, som hverken var påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer, men som ikke havde noget kørekort og i øvrigt var efterlyst af politiet, fordi han var udeblevet fra Forsvarets Dag.

I bilen var også to mænd på 17 og 18 år fra Roskilde som passager, som også blev anholdt kortvarigt, indtil politiet havde fået efterforsket sagen nærmere.

Ingen af de tre anholdte var ejer af bilen, og da de ikke umiddelbart kunne give en forklaring på, hvorfor de var i besiddelse af bilen, beslaglagde politiet bilen til nærmere undersøgelse heraf.

De to passagerer blev løsladt senere på natten, da de ikke umiddelbart kunne mistænktes for noget strafbart i forbindelse med kørslen på nuværende tidspunkt.

Den 19-årige fører af bilen blev afhørt om sin kørsel, der omfattede bl.a. kørsel frem mod rødt lys i to lyskryds under forsøget på at køre fra politiet. Efter afhøring forblev han i politiets varetægt med henblik på fremstilling på Forsvarets Dag i løbet af onsdagen.

Minimum den 19-årige kan forvente at høre nærmere fra politiet efter nattens kørsel, mens efterforskningen af de tre personers rådighed over bilen må vise, om der er grundlag for at mistænke dem for yderligere strafbare forhold.

Seks personer kunne få morgenlur på politistationen – hele politikredsen

Seks mænd fra forskellige steder i politikredsen fik nok ikke den aften og nat, som de havde forventet sig.

Fælles for dem alle var nemlig, at de var udeblevet fra et retsmøde i fogedretten og derfor var blevet efterlyst af politiet til fremstilling i fogedretten.

En efterlysning til fremstilling i fogedretten efter udeblivelse fra et retsmøde betyder i praksis, at de pågældende kan frihedsberøves uanset tid og sted, hvor de træffes.

De seks mænd var primært blevet opsøgt på deres bopæle i løbet af se sene aftentimer i går og i løbet af natten til i dag. Derfor har de alle måttet opholde sig på politistationen i Roskilde, inden de i løbet af onsdag formiddag kan fremstilles i fogedretten.

Politiet vil hermed opfordre andre, der måtte have et udestående med fogedretten om at møde op i retten, inden politiet træffer dem enten på deres bopæl eller måske på deres arbejdsplads på et måske meget ubelejligt tidspunkt. Efterlysningen hos politiet bliver først afblæst, når man har været i fogedretten.


OPFØLGNING

 

Savnet mand fundet død – Kirke-Hyllinge – Lejre

Tirsdag eftermiddag fik Nordsjællands Politi oplysninger om, at en død mand var blevet fundet ved en større gård i den sydlige del af Skibby.

Efterforskningen i anledning af fundet viste, at der var tale om den savnede, 77-årige mand fra Kirke-Hyllinge, der havde været væk siden den 6. december 2022.

De foreløbige undersøgelser på findestedet viste umiddelbart ingen tegn på, at der var foregået noget kriminelt, hvorfor Midt- og Vestsjællands Politi straks underrettede de pårørende om fundet af den savnede.

Politiet vil gerne takke alle, der har bidraget enten med oplysninger eller foretaget egen eftersøgning af den savnede i den forgangne tid.

Denne artikel er skrevet af Søren Schrøder Rasmussen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi