Nyt fra Gørlev i politiets døgnrapport

Profilbillede
dato

Gørlev er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:

 

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Ingen

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Rorupvej, Rorup, Lejre
Poppelgården, Holbæk
Æblegården, Holbæk
Hejnerupvej, Tureby

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen

Tyveri fra køretøjer:

Ingen


Færdselsuheld – Hvalsøvej / Mølleskovvej, Store-Merløse – Holbæk

Kl. 07.29 var en bilist forulykket på Hvalsøvej ved Mølleskovvej, så både en ambulance og politiet rykkede ud til uheldsstedet.
En 40-årig kvinde fra Havdrup var som fører af en personbil sluppet uskadt fra uheldet, der skete under hendes kørsel ad Hvalsøvej mod øst. Ved Mølleskovvej mistede hun kontrollen over sin personbil og påkørte et vejskilt på et helleanlæg på vejen. Bilen ramte yderligere en lygtepæl, inden den kørte ud over en skrænt og standsede på en mark.
Ingen øvrige trafikanter var involveret, så politiet registrerede blot omstændigheder ved uheldet.

Narko- og spirituskørsler – hele politikredsen

Ni trafikanter blev i det forgangne døgn sigtet for at have overtrådt færdselslovens bestemmelser om enten narkokørsel eller spirituskørsel i eller på et køretøj på de offentlige veje i politikredsen. Det drejede sig om følgende sager:

Kl. 10.12 – Roskildevej, Holbæk: en 33-årig mand fra Gentofte blev sigtet for narkokørsel (mistanke om hash) i en personbil.
Kl. 10.53 – Slagelse Landevej, Kalundborg: en 42-årig mand fra Kalundborg blev sigtet for både narkokørsel og kørsel uden førerret på en lille 30-knallert, som der ikke var tegnet lovpligtig ansvarsforsikring for.
Kl. 13.14 – Jernbanegade, Roskilde: en 30-årig mand fra Roskilde blev sigtet for narkokørsel i en personbil og for besiddelse af en flaske med det euforiserende stof GHB. Han var i forvejen frakendt kørekortet og måtte derfor slet ikke være fører af bilen.
Kl. 16.33 – Gundsølillevej, Gundsølille, Roskilde: en 73-årig mand fra Roskilde blev sigtet for spirituskørsel i en personbil.
Kl. 20.00 – Ringstedvej, Roskilde: en 31-årig mand fra Store-Merløse blev sigtet for kørsel i narkopåvirket tilstand (mistanke om cannabis og kokain) i en personbil, som han ikke måtte føre, fordi han i forvejen var frakendt kørekortet. Bilen havde han ikke lov til at køre i, hvorfor han også blev sigtet for uberettiget brug af personbilen, som politiet beslaglagde med henblik på udlevering til rette ejer.
Kl. 20.56 – Karlslunde rasteplads, Karlslunde (Greve): en 19-årig mand fra Slagelse blev sigtet for narkokørsel i en personbil efter kørsel i sydlig retning.
Kl. 22.20 – Oddenvej, Nyrup, Nykøbing Sj. (Odsherred): en 51-årig mand fra Hørsholm blev sigtet for narkokørsel i en personbil, efter at narkometertesten gav udslag for både kokain og opitater.
Kl. 00.30 – Jernbanevej, Mørkøv (Holbæk): en 26-årig mand fra Føllenslev blev sigtet for narkokørsel i en personbil, da narkometertesten indikerede påvirkning af cannabis under kørslen. Det var den 26-årige dog uenig i.
Kl. 00.54 – Munkholmvej, Holbæk: en 22-årig kvinde fra Hedehusene blev sigtet for spirituskørsel i en personbil.

Alle de sigtede for enten narko- eller spirituskørsel blev kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for hhv. alkohol eller euforiserende stoffer.

Brand i elskab – Bygaden, Hellested, Hårlev – Stevns

Kl. 15.03 rykkede brandvæsnet ud til i anledning om en mindre ildebrand i et elskab i Bygaden.

Brandvæsnet fik slukket flammerne, men der kom fortsat en del røg fra elskabet. Branden forårsagede skade både på selve elskabet og et træhegn på den tilstødende adresse.

Ingen kom til skade ved branden, og en tekniker blev tilkaldt til at reparere installationerne i elskabet. Flere beboere i området oplevede en kortvarig strømafbrydelse, mens et par adresser i Bygaden var uden strøm i et par timer.

Mistænkelige mænd i supermarked – Kirkevangen, Gørlev Sj. – Kalundborg

Kl. 15.31 anmeldte personalet i et supermarked, at tre mænd havde udvist mistænkelig adfærd og måske kunne mistænkes for at have stjålet noget, da de forlod butikken. Personalet ønskede dem derfor ikke længere som kunder på stedet.

Politiet kørte til området for at lede efter de tre mænd, men fandt kun de to af dem. Der var tale om en 32-årig mand fra Polen, men med arbejdsmæssig tilknytning til Danmark, og en 37-årig mand fra Gørlev.

Ingen af dem var i besiddelse af noget, der indikerede tyveri fra supermarkedet, men ved en nærmere kontrol af dem viste det sig, at den 37-årige var efterlyst af Nordsjællands Politi til afhøring i en sag om butikstyveri. Han blev derfor kortvarigt anholdt og afhørt til den nordsjællandske sag, inden han blev løsladt igen.

Ingen af de to mænd blev sigtet for noget i relation til deres adfærd i supermarkedet forud for anmeldelsen, og politiet foretager sig ikke yderligere i anledning af anmeldelsen.

Særlig fyrværkerikontrol på offentlige steder – Solrød og Greve

Et par patruljer foretog i løbet af de sene eftermiddagstimer og først på aftenen flere kontroller på offentlige steder, idet politiet igennem de sidste par dage havde flere henvendelser om ulovlig affyring af fyrværkeri ved S-togsstationer og ved indkøbscentre i både Solrød og Greve.
Trods politiets tilstedeværelse generelt opfattes som præventivt og tryghedsskabende, bemærkede patruljerne både i Solrød og i Greve flere grupper af unge, der tilsyneladende blev ”utrygge” ved politiets tilstedeværelse, idet de tog flugten ved synet af politiet. Hvad årsagen til den adfærd skyldtes, kan politiet ikke oplyse noget om, da politiet i sagens natur ikke fik lejlighed til at tale med de unge.

Politiet kunne ved afslutningen af den præventive patruljering flere steder konstatere, at ingen affyrede fyrværkeri, mens politiet var til stede, og at flere borgere, som gerne ville tale med politiet, var glade for at se politiet i denne anledning de forskellige steder. Ingen blev sigtet for noget i forbindelse med politiets patruljering i Solrød og Greve.

Selv om det har været lovligt at erhverve sig fyrværkeri siden den 15. december, er affyring af fyrværkeri kun tilladt i perioden fra 27. december til og med 1. januar.

Hurtig bilist – igen – Køgevej, Ringsted

Kl. 16.08 målte færdselspolitiet en personbil til at køre med mindst 81 km/t ad Køgevej mod vest, selv om hastigheden ikke måtte overstige 50 km/t i tættere bebygget område.
En 21-årig mand fra Bjæverskov blev efterfølgende sigtet for hastighedsovertrædelsen og kan nu se frem til en bøde på 4.200 kr., et bidrag på 500 kr. til Offerfonden samt en påstand om betinget frakendelse af kørekortet.

Brandundersøgelse – Ollerupvej, Himmelev, Roskilde

Kl. 17.01 var der gået ild i en container ved en petanque-klub tæt på Himmelev skole, så brandvæsnet måtte rykke ud.
Brandvæsnet foretog slukning af ildebranden, men containeren udbrændte helt, så der kun var smeltet plastik på brandstedet. En murstensmur med maling havde fået mindre skader som følge af varmen fra branden i containeren, som kan være opstået efter brug af fyrværkeri. Politiet skal dog undersøge brandårsagen nærmere, om denne tese kan være årsagen til brandens opståen.

Brandundersøgelse – Æblehaven, Roskilde

Kl. 17.51 slog en håndværker alarm til brandvæsnet, efter at der formentlig var opstået ildebrand i en lejlighed på anden sal i en opgang i en beboelsesejendom.

Brandvæsnet og politiet fik evakueret den pågældende opgang samt yderligere en opgang, således at de evakuerede kunne midlertidigt opholde sig i et fælleslokale i området.
Ingen personer var kommet til skade, og der var ikke nogen hjemme i den lejlighed, hvor branden var opstået i eller omkring nogle elektriske installationer.

Efter brandslukningsarbejdet kunne beboere i den ene opgang vende retur til deres bopæle, mens beboere i opgangen med lejligheden med begrænsede brandskader måtte genhuses. Boligselskabet blev tilkaldt til stedet og var behjælpelig med genhusningen.
Politiet skal kigge nærmere på brandstedet i et forsøg på at finde den konkrete brandårsag.

Brand i juledekoration – Christians Torv, Solrød Strand

Kl. 20.49 rykkede brandvæsnet ud til en privat adresse, efter at der var gået ild i en juledekoration.
Beboeren blev reddet ud, men var ikke kommet noget til, selv om branden havde udviklet lidt røg. Branden begrænsede sig til juledekorationen, så politiet foretog sig ikke yderligere i anledning af branden ud fra de konkrete omstændigheder i sagen.

Tilsyn ved Holbæk station medførte to sager – Jernbaneplads, Holbæk

Kl. 21.17 foretog en patrulje et tilsyn i området ved Holbæk togstation som en præventiv indsats over for personer, der færdes på stedet.
I ventesalen traf politiet en 15-årig dreng fra København og en 15-årig pige fra Holbæk. Drengen havde knap et gram hash på sig og fremstod i øvrigt påvirket af euforiserende stoffer, og pigen havde en lille foldekniv uden noget anerkendelsesværdigt formål på sig.

Begge blev sigtet for overtrædelse af hhv. lov om euforiserende stoffer og knivloven, hvorefter politiet underrettede deres værger om sagerne mod dem. Endvidere udfærdigede politiet også en rapport til de sociale myndigheder i de unges hjemkommuner. Senere vil de begge og deres værger høre nærmere fra politiet i anledning af sagerne mod dem.

Færdselsuheld / spirituskørsel – Askhavevej, Gadstrup – Roskilde

Kl. 22.16 slog beboeren på en privat adresse alarm, efter at en bil havde påkørt og gennembrudt en husmur på anmelderens bopæl.
Politiet kørte til området og fik kontakt til en kraftigt spirituspåvirket, 23-årig mand fra Viby Sj., hvis bil stod med fronten inde i en stue på anmelderens bopæl. Der var dog ikke umiddelbart nogen risiko for sammenstyrtningsfare, men stedet blev afstivet i forbindelse med fjernelse af bilen. Føreren var sluppet uskadt fra uheldet.

Den 23-årige blev sigtet for spirituskørsel og anholdt kortvarigt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

Der var ikke andre trafikanter involveret i uheldet, der var sket, efter at den 23-årige som fører af sin personbil var kørt ad Askhavevej mod øst/nord og gennem en skarp kurve kort før uheldsstedet. Under kørslen havde han mistet kontrollen over bilen, der havde påkørt og gennembrudt husmuren på anmelderens bopæl.

Politiet afventer nu promilleerklæringen, før 23-årige vil høre nærmere om, hvad der videre skal ske i sagen.

Bortvisning fra toget – Jernbanevej, Ringsted

Kl. 01.42 ønskede DSB-personale assistance fra politiet til at bortvise en udadreagerende og utryghedsskabende, mandlig passager i toget på vej mod Aarhus. Toget holder afventende på Ringsted station, idet manden også bl.a. sparker på togets inventar.
DSB kunne oplyse, at manden inden politiets ankomst havde forladt toget, og at der ikke var sket nogen skade på noget. Dog havde manden bare tæer i badesandaler i det kolde vejr.

Politiet fik i området ved Ringsted station kontakt til en 20-årig mand uden fast bopæl, som trods sit fodtøj blev skønnet i stand til at tage vare på sig selv. Han blev formanet om bedre opførsel i toget, men ikke sigtet for noget i den anledning.

Denne artikel er skrevet af Søren Schrøder Rasmussen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi